Nyheter.

BLACK WEEKEND SALG

Black Weekend salg. Våpen som kjøpes på nett under helgas salg må betales innen tirsdag påfølgende uke. Kjøper sørger for å ha kjøpetilatelse eller mulighet til å skaffe dette innen rimelig tid. Vi refunderer IKKE kjøp av våpen denne helga pga manglende tilatelse. Vi legger inn 20% manuelt som kommer på faktura og sender fraktfritt !!

Rifle ammo 25% trekkes også manuelt. Sender også her fraktfritt på helgas ordre. Sørg for å sende kopi av våpenkort og kopi id. MÅ betales innen tirsdag på nettordre.

GJELDER KUN VARER SOM ER PÅ LAGER OG GJELDER ORDRE FRA KL 00.00 25-11 til kl 24 27.11.