Nyheter.

Nyankommet

Har vært meget slapp når det gjelder denne siden men prøver nå !

Nylig ankommet Antikk M1871 Vetterli fra Sveits. Produsert av Waffenfabrik Bern i kal10,4.

Nummerlik men mangler pussestokk og det er laget ett skår for muligens ett dioptersikte på stokken. Kan nok enkelt fikses om en er litt fingernem. Ligger under siden antikke våpen.